24 de juny 2014

Primer any marcià

Fa un any marcià que el Curiosity volta per Mart, i per tant superat un dels objectius inicials comença una segona part de la missió.