L'autor del bloc

Aquest bloc és un recull de dades i informació obtingudes a través de la xarxa, a més d'alguna aportació de persones amb coneixements del tema a qui he consultat. No tinc cap vinculació amb les organitzacions que promouen els fets aquí explicats, ni tampoc cap relació professional amb aquest sector. No sóc autor de cap de les imatges aquí exposades, de les quals en podeu trobar l'origen en els enllaços del mateix post i també veure aquí la política de drets d'imatge de la NASA (Courtesy NASA/ JPL-Caltech)

També està fet amb intenció d'aprofundir i experimentar en l'ús del bloc com a eina de comunicació, de gestió de fluxes informatius i per mirar d'aprendre una mica en estructures narratives.

Per cert, em dic Joan Ayats i sóc d'Osona
Per contacte:   camidemart@gmail.com